Нови С транспортни дефекти - Печки и абсорбатори с транспортни дефекти